"ЗЕЛЕН@ БИБЛИОТЕКА"

 

Този проект е финансирана от Фондация "Глобални библиотеки - България"

Околната среда е средата, в която живеем.
От околната среда зависи нашето здраве и начина ни на живот. Чистата околна среда е от основна важност за човешкото здраве и благополучие. Взаимосвързаността между околната среда и човешкото здраве обаче е много сложна и е трудно се поддава на оценка. Това прави използването на принципа на превенция особено полезно. Най-добре познатите въздействия върху здравето са свързани със замърсяването на атмосферния въздух, лошото качество на водата и недостатъчното хигиенизиране...

Прочети още