"ЗЕЛЕН@ БИБЛИОТЕКА"

 

Този проект е финансирана от Фондация "Глобални библиотеки - България"

Човечес твото винаги е било в риск от неочаквани и неблагоприятни промени в климата в резултат на действието на естествени фактори -земни и космически. Към космическите фактори за промени в климата се причисляват параметрите на земната орбита и слънчевата активност...

Прочети още