"ЗЕЛЕН@ БИБЛИОТЕКА"

 

Този проект е финансирана от Фондация "Глобални библиотеки - България"

Комплексът от всички видове животни, които се срещат в даден район, се нарича фауна. Районът може да бъде различно голям - местност, планина, езеро, страна, континент, а дори и цялото земно кълбо напр. фауна на Пирин, фауна на България, фауна на Европа, и т.н. В комплекса влизат видовете от всички отдели животни, но твърде често се вземат под внимание само видовете от определен отдел или дори разред и семейство напр. насекомна фауна, фауна на бозайниците, фауна на гризачите и т.н.
 

България е една от страните с най-богато биоразнообразие в Европа, покриваща 3 био-географски региона – Алпийски, черноморски и континентален. Геологията и специфичните микроклиматични особености на страната са основната причина за това богато биологично разнообразие на видове, природни местообитания и екосистеми, по отношение на голяма част от които стои въпроса за тяхното опазване...

Прочети още