Актуално

По повод Международния ден на младежта НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил с подкрепата на Програма „Еразъм +“, ЦРЧР – Евродеск-България организира поредица от инициативи.

На 11 и 12 август в центъра на гр. Кюстендил се проведе информационна кампания, на която бяха раздадени материали, издадени от ЕС по теми, касаещи младите хора. Тази година Международния ден на младежта бе посветен на Европейската година на културното наследство 2018. В тази връзка бе открита Фото изложба, показващи културно-исторически обекти от община Кюстендил. 

Проведена бе туристическа обиколка, по време на която бяха посетени паметници на културата в града, с цел запознаване на участниците с културното и историческо наследство. Участниците имаха възможността да  получат детайлна информация за посетените обекти и научиха интересни факти за историята на древния ни град, за живота и бита на хората, живели в региона през различните епохи. 

Обособеният Фото-кът „Носии от раклата на баба”, даде възможност на младежите да се насладят на красотата и багрите на автентични мъжки и женски народни носии от различни фолклорни области на страната, както и да се снимат облечени с тях.

Програмата завърши с фолклорен концерт с участието на млади изпълнители и състави от читалищата „Братство1869” и „Пробуда 1961”.

Проведените инициативи допринесоха за повишаване информираността на младите хора относно Европейската година на културното наследство, за ценностите на доброволчеството, както и за мотивирането им да участват в обществения живот на местно ниво, чрез изготвените и разпространени информационни материали, което е и основната цел на Евродеск, а именно да информира младите хора в България.