Актуално

Тече подготовката на Петнадесетия международен фолклорен конкурс „Пауталия” – 2021, който ще се проведе от 2 до 4 юли в гр. Кюстендил. Всички желаещи да участват трябва да подадат своите заявки до 25 юни 2021 г. Регламент и заявка за участие!

 

На 31 март 2021 г. завършиха дейностите по проект: Изграждане на зона за отдих на ул. „Стефан Караджа“ гр. Кюстендил.
Проектът бе разработен по Приоритетна област: "Благоустрояване и озеленяване в община Кюстендил”, с финансовата подкрепа на община Кюстендил.
Бенефициент бе читалище „Пробуда 1961“ гр. Кюстендил, а дейностите бяха реализирани с активното участие и доброволния труд на жителите в квартала.

Целта на проекта бе облагородяване, изграждане на зона за отдих и насърчаване на гражданска активност.
В рамките на проекта бе почистен терена и прилежащите зелени площи, бе поставена и монтирана беседка и бяха реновирани детски съоръжения.
Проектната инициатива бе реализирана с подкрепата на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи, финансиран от Община Кюстендил.