Актуално

На 03.12.2021 г. читалище „Пробуда 1961“ завърши дейностите по проект: „Подобряване на материалната база, включително репетиционния процес в читалището“. Той бе разработен по Приоритетна област: "Активни общности: Изграждане  на капацитет  за промяна в Община Кюстендил" с финансовата подкрепа на община Кюстендил, и е реализиран чрез Общински фонд за подкрепа на местни инициативи, финансиран от Община Кюстендил.

Чрез реализирането на проекта е създадена привлекателна и безопасна среда за децата и учениците, посещаващи читалището. Ремонтираният кабинет се превърна в едно уютно, приветливо и топло място за провеждане на репетиции, уроци, беседи и др.