Актуално

В рамките на проект „Младите хора – посланици на толерантността” бе създадена онлайн платформа Целта на платформата е да функционира като онлайн инструмент с база от ресурси, насочена към младите хора. Да допринася за повишаване нивото на информираност относно проблемите на младежите от уязвимите групи, както и за повишаване на толерантността.
Платформата съдържа информация за правата на човека и демократичните принципи, ефективни методи за борба с предразсъдъците, дискриминацията и различните форми на насилие сред младите хора, координати и кратка информация за институции, работещи в защита на правата на деца и младежи, нормативни документи, национално и европейско законодателство и др.

Онлайн платформата е достъпна на адрес: https://tolerance-kn.com/
Проектът се реализира от Сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил” и е финансиран от Национална програма за младежта (2021 – 2025), Министерство на младежта и спорта.