Актуално

Сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил” стартира онлайн кампанията за сформиране на целева група по проект „Младите хора – посланици на толерантността”.
Всички младежи на възраст между 15 и 29 години от община Кюстендил могат да заявят желание за участие като попълнят формуляр за участие в дейностите по проекта, а именно Младежки тренинг.

Целта му е да се изгради толерантност, да се насърчи зачитането на правата на човека и демократичните принципи у участниците, които са основни елементи за борба с предразсъдъците, дискриминацията и различните форми на насилие сред младите хора.
Формулярът можете да попълните ТУК!