Актуално

XVIII Международен фолклорен конкурс “Пауталия”, Кюстендил 5 – 7 юли 2024 г.

 

XVIII Национален литературен конкурс за поезия „Биньо Иванов” 2024 - РЕГЛАМЕНТ

Проектът „По стъпките на Кюстендилското селско хоро” бе реализиран от НЧ „Пробуда 1961” гр. Кюстендил”. Дейности бяха реализирани в продължение на шест месеца - в периода 1.09.2022 – 28.02.2023 г.
Обект на проекта бе специфичното и уникално по своята същност “Кюстендилско селско хоро”. Целта му бе опазването и популяризирането на уникалното и характерно само за  областта – „Кюстендилско селско хоро” и предаването му на младото поколение.
Проектът бе насочен към подрастващото поколение и широк кръг от обществото, които желаят да научат и съхранят най-характерният танц за кюстендилския край – “Кюстендилско селското хоро”.
В проектните инициативи се включиха ученици от 4 до 12 клас, танцьори от ТФ ”Нова генерация” с хореограф Евгений Вучков, родители, приятели и почитатели на българските народни танци.

В рамките на проекта бе проведен подбор на участници от ТФ „Нова Генерация”, които се включиха в дейностите по проекта, изготвен бе мултимедиен продукт „Виртуален самоучител”, издадено ръководство “Стъпка по стъпка”, проведени обучения на деца и младежи да танцуват селско хоро и надиграване, изготвена информационна брошура.
В резултат от реализирането на проекта бяха привлечени нови участници към школата по народни танци в читалище „Пробуда 1961”, осигурена бе подкрепа за поддържане и развитие на творческия потенциал на деца и ученици, занимаващи се с любителско изкуство, популяризирани бяха българските фолклорни традиции и кюстендилското селско хоро сред подрастващото поколение по достъпен, ангажиращ и интерактивен начин.
С изпълнението на проекта НЧ „Пробуда 1961” допринесе за съхранението и популяризирането на танцовото фолклорното богатство на кюстендилския край, както и за неговото предаване на младото поколение чрез съвременни форми на неформално обучение и достиженията на новите технологии.
Проектът „По стъпките на Кюстендилското селско хоро” е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”, по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество”.