Актуално

XVIII Международен фолклорен конкурс “Пауталия”, Кюстендил 5 – 7 юли 2024 г.

 

XVIII Национален литературен конкурс за поезия „Биньо Иванов” 2024 - НАГРАДЕНИ

На 20.09.2023 г. Център за младежко консултиране „ЕС на младите“ организира Информационна среща с г-жа Милена Маркова - Председател на читалище „Пробуда 1961“ гр. Кюстендил. Срещата се проведе в сградата на  читалище „Пробуда 1961“ и в нея се включиха младежи от община Кюстендил на възраст 15-30 г.
Участниците бяха запознати със структурата, функциите и дейността на читалището и ролята му като институция, работеща в сферата на неформалното образование, развиваща културния потенциал на младите хора и работеща в сферата на доброволческите дейности. Читалище „Пробуда 1961“ се намира в непосредствена близост до едно от най-големите училища в гр. Кюстендил ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ и ежедневно се посещава от голям брой ученици и младежи, които участват в разнообразните извънкласни занимания на читалището. Освен това читалището работи по европейски проекти и организира разнообразни инициативи за млади хора с образователна и екологична насоченост, доброволчество и др.

Младежите зададоха въпроси, свързани с бъдещи проекти на читалището, в които биха могли да се включат и отправиха предложения за конкретни инициативи – акция за почистване на терена около сградата на училището и читалището, екопоход до Скакавишкия водопад – една от природните забележителности на територията на община Кюстендил, младежки инициативи за 12 август – Международния ден на младежта и 9 май – Деня на Европа.
По инициатива на Центъра за младежко консултиране младежите дариха на библиотеката на читалище „Пробуда 1961“ свои детски книжки, които да могат да се четат и от други деца и ученици.
Срещата бе в рамките на проект „ЕС на младите“, Договор №: 2022-3-BG01-KA154-YOU-000100523, съфинансиран от Европейския съюз, Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани“ - Дейности за младежко участие.