Читалище “Пробуда 1961” е второто по големина читалище на територията на община Кюстендил. То е създадено през 1961 година. От 1971 година се помещава в специално построена за тази цел сграда в гр. Кюстендил, ул. “Тинтява” № 12. Читалището разполага с клуб – 120 кв. м., голяма зала – 300 кв. м., със сцена – 50 кв. м., малка зала – 80 кв.м., 3 кабинета и библиотека с фонд над 19 000 библиотечни единици, която се помещава в 4 зали. Библиотеката е най-голямата читалищна библиотека в община Кюстендил.

Тя обслужва повече от половината жители на град Кюстендил /над 20 000 души/ – най-големите квартали „Колуша“, „Младост“, „Румяна Войвода“, „Запад“. Както учениците от съседните училища – Езикова гимназия „Д-р Петър Берон“, Природо-математическа гимназия „Емануил Иванов“ Начално училище „Св. Климент Охридски“, и възспитаниците на ОДЗ „Първи юни“, които ползват наличната в библиотеката литература за техните учебни занимания, както и художествена литература за тяхното свободно време. В библиотеката се организират периодични срещи на деца и младежи с писатели и поети от региона, литературни четения, екипни занимания, четене „заедно” и споделяне на впечатления и мисли от прочетеното, срещи за запознаване на най-малките читатели с библиотеката.
Посетителите на библиотеката имат възможност да се запознаят с творчеството на относително голям брой български и чуждестранни автори. Библиотеката предлага на читателите материали за дома и в читална зала. Разполага със специализиран отдел за работа с младата аудитория. Ориентира и осигурява достъп на ползвателите до огромния поток от информация по интересуващите ги теми.
Библиотеката предоставя лесен достъп за четене на произведенията на българските и световните класици - творби, които се изучават в българските училища и университети. Разполага с детски отдел и с отдел по изкуствата - литература в областта на теория и история на изкуствата, нотни издания, плочи и др. В отдел „Изкуство“ се съхраняват изключително редки издания от личните библиотеки на различни композитори и музиканти Марин Големинов /роден в Кюстендил/, Никола Атанасов /роден в Кюстендил/ Веселин Стоянов, Петър Льондев, акад. Атанас Куртев и много други. Голяма част от тези издания са единични бройки и се намират единствено в библиотеката на читалище „Пробуда 1961“
Библиотеката предоставя богат фонд от речници, енциклопедии, ръководства, наръчници и други справочни издания.
През 2009 г. бе създаден електронен каталог на библиотеката, който е публикуван и се обновява редовно на сайта на читалището - http://www.probuda1961.org/
От 2010 читалището е информационен офис на Европейски информационен център Европа Директно – Кюстендил, а читалищната библиотека предоставя безплатно разнообразни информационни материали и издания на различни европейски институции – Европейска комисия, Европейски парламент и др.
От 2011 г. читалището е информационен център по програма „Глобални библиотеки – България” 2011, който е оборудван с 5 компютъра, мултифункционално устройство, мултимедия и екран. Чрез създадения център библиотеката осигурява лесен и равнопоставен достъп до информация, знание, комуникации и електронни услуги чрез ползването на безплатен интернет и други информационни и комуникационни технологии. Подпомага приобщаването на гражданите към глобалното информационно общество, и повишава качеството им на живот.
През годините броя на посещенията в библиотеката непрекъснато расте. До момента на 2020 г. е над 1300.
Читалищната библиотека активно се включва във всички мероприятия, които организира Регионалната библиотека в гр. Кюстендил.
Библиотеката разполага с редица редки издания на книги, които непрекъснато се търсят от цялата страна. Това стана благодарение на електронния каталог.