Актуално

На 30 март 2016 г. от 17:00 ч.  във фоайето на читалище "Пробуда 1961" гр. Кюстендил бе открита пролетна изложба от рисунки на възпитаниците на школата по изобразително изкуство. Ученици от 1 до 5 клас сътвориха над 20 картини, използвайки различни техники и материали: акварел, темпера, пастели и апликация.
Малките художници получиха диплом за отлично представяне в изложбата и подарък от читалището и Информационен център Европа Директно – Кюстендил.

Фондация Women’s World Summit (WWSF) кани кандидатки за своята 22-ра годишна награда за женско творчество в селския живот, която отличава творческите и смели жени и женски групи по целия свят, които работят за подобряване на качеството на живот в селските общности.
Наградата има за цел да привлече вниманието на международната общност към приноса на победителките към устойчивото развитие, сигурността на храните и мира.
Краен срок: 30 април 2016 г. За повече информация ТУК!

Правителството одобри Национална програма за младежта (2016-2020). Тя е инструмент за изпълнение на целите на младежката политика в страната и финансира проекти за младежки дейности, изпълнявани от неправителствени организации, по две основни подпрограми – Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове и Национални младежки инициативи и кампании.

Прочети още...

За седма поредна година Платформа АГОРА ще награди читалища, които заедно с хората от съответното населено място са допринесли за подобряване на живота на местните хора и са предизвикали промяна в своя град или село.
Конкурс АГОРА е за онези читалища, изпълняващи изначалната си роля на обединителен център на местните хора, активни и иновативно мислещи.

Прочети още...

До 18 март 2016 г. се подават заявления за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия май-юни 2016 г. до директора на училището, в което се е обучавал зрелостникът, съобщават от РИО- Кюстендил.
Лица, които са придобили правото да полагат зрелостни изпити през минали учебни години, но не са ги положили успешно, подават заявлението до директора на училището, в което са се обучавали, а в случаите, когато то е преобразувано или закрито - до Регионалния инспекторат по образованието (РИО). Лицата, желаещи да положат изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование подават заявлението до Регионалния инспекторат по образованието (РИО).

Европейската лятна школа в Прага е интензивна 10 дневна учебна програма, фокусирана върху европейската интеграция. Тя се организира от един от водещите мозъчни тръстове в Прага, ЕУРОПЕУМ Институт за европейска политика, в сътрудничество с Prague College, Карловия университет, Факултет по обществени науки и под егидата на Представителството на Европейската комисия в Република Чехия.
Тази година Европейската лятна академия е озаглавена "Европа в движение". Как се справят в ЕС с текущата миграционна вълна? Как реагира на своите вътрешни предизвикателства? Разберете в Прага, в 14-ата годишна Европейска лятна школа!

Прочети още...

Страница 30 от 31