"ЗЕЛЕН@ БИБЛИОТЕКА"

 

Този проект е финансирана от Фондация "Глобални библиотеки - България"

На 24 юли 2018 г. завършиха дейностите в Еко библиотека „Млад еколог“ в читалище „Пробуда 1961“, която е създадена по проект „Зелен@ библиотека“ към Фондация „Глобални библиотеки - България”. Участие взеха доброволци към читалището и ученици от НУ „Св. Климент Охридски“.

Прочети още...

Читалище „Пробуда 1961“ гр. Кюстендил продължава реализацията на проект „Зелен@ библиотека“ към Фондация „Глобални библиотеки - България”. В Еко библиотека „Млад еколог“ активно участие взимат доброволци към читалището и ученици от Начално училище „Св. Климент Охридски“. През тази седмица дискутираните теми са лечебните свойства на билките в България и приложението им в козметиката и кулинарията, защитени природни територии – Национални паркове (Рила, Пирин, Централен Балкан) и др.
Към създадената подстраница „Зелен@ библиотека“ на сайта на читалището можете да намерите материали по дискутираните теми.

Създадената Еко библиотека „Млад еколог“ към читалище „Пробуда 1961“ стартира дейностите по почистване на прилежащия терен около читалището и подготвянето му за засаждане на цветя и храсти.
Инициативата е част от проект „Зелен@ библиотека“ към Фондация „Глобални библиотеки - България”. Участие взеха доброволци към читалището и ученици от НЧ „Св. Климент Охридски“. Целта на инициативата е изграждане на положително отношение към природата.

На 03 април 2018 г. стартираха дейностите в Еко библиотека „Млад еколог“ в читалище „Пробуда 1961“, която е създадена по проект „Зелен@ библиотека“ към Фондация „Глобални библиотеки - България”. Участие взеха доброволци към читалището и ученици от НУ „Св. Климент Охридски“.
Основни дейности на Еко библиотеката са: Провеждане на беседи, дискусии обучения на екологична тематика; прожектиране на образователни филми за природата, екологията и човешката дейност в региона; засаждане на цветя и храсти; провеждане на уъркшоп „Нов живот на изхвърлени предмети”, където участниците ще имат възможност да проявят своето творчество като рециклират изхвърлени предмети от бита.