"ЗЕЛЕН@ БИБЛИОТЕКА"

 

Този проект е финансирана от Фондация "Глобални библиотеки - България"

Създадената Еко библиотека „Млад еколог“ към читалище „Пробуда 1961“ стартира дейностите по почистване на прилежащия терен около читалището и подготвянето му за засаждане на цветя и храсти.
Инициативата е част от проект „Зелен@ библиотека“ към Фондация „Глобални библиотеки - България”. Участие взеха доброволци към читалището и ученици от НЧ „Св. Климент Охридски“. Целта на инициативата е изграждане на положително отношение към природата.