Актуално

Представител на читалище "Пробуда 1961" присъства на пресконференция за стартиране на проект „Еколидери за по-зелен Кюстендил” - Договор № 25-00-16/30.03.2022 г.
Събитието се проведе на 14.04.2022 г. в Синята зала на читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил, където експертите от Сдружение "Гражданска мрежа - Кюстендил" представиха основните акценти на Националната програма за младежта, финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, целите на проекта, целева група, предстоящите дейности и очаквани резултати, които ще бъдат постигнати с неговото реализиране.

Проектът се реализира от Сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил“ с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2021–2025), Министерство на младежта и спорта.