На 11.08.2023 г. по повод 12 август - Международния ден на младежта, Центърът за младежко консултиране „ЕС на младите“ проведе почистване на прилежащия терен на читалище „Пробуда“ гр. Кюстендил. В инициативата се включиха експертите от центъра, доброволци и служители на читалището.

Целта бе да се популяризира сред младите хора и широката общественост целите на "Зелена Европа", да се изгради чувство за отговорност в мисленето и действията за опазване на околната среда.
Инициативата е в рамките на проект „ЕС на младите“, Договор №: 2022-3-BG01-KA154-YOU-000100523, съфинансиран от Европейския съюз по Програма „Еразъм+“.