Читалище„Братство 1869” в партньорство с читалище "Пробуда 1961" с подкрепата на Център за развитие на човешките ресурси и Евродеск-България организира поредица от инициативи в рамките на кампанията TIME TO MOVE 2023.
Инициативите стартираха на 19 октомври 2023 г. в 15.00 ч. с провеждането на младежко изложение на организации, работещи с и за младите хора. В читалище „Братство 1869” бяха поставени информационни щандове с материали, издадени от ЕС по теми, касаещи младите хора – доброволчество, обучение, работа, пътуване, възможности за мобилност и др. По време на изложението бе представена мрежата Евродеск - мисия, дейности, кампании, информационни услуги. Представиха дейността си организации от община Кюстендил – сдружение „Младежки общински съвет – Кюстендил“, сдружение „Гражданска мрежа - Кюстендил“, Център за младежко консултиране, Областен информационен център – Кюстендил и др. От 18.00 ч. на сцената на читалище „Братство 1869“ се проведе  мултижанров концерт-хепънинг с участието на млади изпълнители и състави към читалище „Братство“.

На 21 октомври 2023 г. бе проведена екоинициатива за почистване и засаждане на цветя и храсти на терена около читалище „Пробуда 1961“ и едно от най-големите училища в гр. Кюстендил – Природоматематическа гимназия „Проф. Ем. Иванов“.
В реализирането на инициативите в рамките на кампанията Time to move 2023 се включиха ученици и младежи от училища от община Кюстендил, както и младежи-доброволци към НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил и партньора НЧ „Пробуда 1961”. Целта им бе да популяризира сред младите хора дейността на мрежата Евродеск, Европейския младежки портал и Eurodesk Opportunity Finder, като източници на актуална информация за възможностите за мобилност и включване в доброволчески инициативи.
Инициативите бяха организирани в рамките на кампанията „Дай своя принос – стани доброволец!”, реализираща се от НЧ „Братство 1869“ гр. Кюстендил с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +”, ЦРЧР – ЕВРОДЕСК-БЪЛГАРИЯ.